Meny

EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar diskuterade fiskekvoter och skogsfrågor

EU2019FIJord- och skogsbruksministeriet 15.10.2019 13.00
Nyhet
Foto: Pekka Väisänen, jord- och skogsbruksministeriet

Rådet (jordbruk och fiske) sammanträdde den 14 och 15 oktober i Luxemburg under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Ministrarna diskuterade i synnerhet fiskekvoterna i Östersjön samt skogsfrågor.

Rådet beslutade om totala tillåtna fångstmängder för 2020 och medlemsländernas kvoter för de tio kommersiellt sett viktigaste fiskbestånden i Östersjön.

I linje med de senaste vetenskapliga utlåtandena om de dåliga förhållandena i Östersjön, beslutade rådet att minska fiskemöjligheterna för merparten av fiskbestånden. Den totala tillåtna fångstmängden för sill i Rigabukten var den enda som ökades något och för lax i Finska viken låg den kvar på samma nivå.

Nedskärningarna var särskilt betydande för torsken, med en minskning på 60 % i västra delen av Östersjön, och när det gäller att bifångster endast tillåts i den östra delen.

Man var tvungna att fatta en del modiga beslut för att hålla Östersjöfiskbestånden friska och bevara fiskets hållbarhet på längre sikt i området. Dagens överenskommelse gör det inte bara möjligt för bestånden att återhämta sig, utan bidrar också till att mildra de socioekonomiska effekterna för EU:s fiskare.
Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister och rådets ordförande

Ministrarna diskuterade en framtida skogsstrategi för EU. Den nuvarande strategin löper ut 2020 och beredningen av en ny strategi pågår för närvarande. Rådet diskuterade också kommissionens meddelande om intensifiering av EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar.

Avskogningen fortsätter i oroväckande takt och det krävs skyndsamma åtgärder för att stoppa den. Skogsbruket är därför en topprioritering för Finlands ordförandeskap och vi arbetar för att, även genom att anta rådets slutsatser, lyfta fram behovet av nybeskogning, sund och hållbar förvaltning samt skydd och återställande av skogar.
Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister och rådets ordförande

På mötets dagordning stod också läget i samtalen om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.

Övriga frågor var bland annat Europeiska havs- och fiskerifonden efter 2020, övriga fiskefrågor samt jordbruksmarknaden.

Mer information

Jari Leppä
fiske
landsbygdsnäringar
lantbruk
rådet
skogsbruk