Meny

Även sällsynta språk kan maskinöversättas

EU2019FI 30.10.2019 16.13
Nyhet
Foto: Sera Martikainen, statsrådets kansli

Den maskinöversättare som har utarbetats för att tillgodose behoven hos Finlands EU-ordförandeskap har visat sig vara ett bra stöd vid översättning. Maskinöversättningen baserar sig på läraktiga neuronnät.

I våras deltog statsrådets kansli i ett maskinöversättningsprojekt, som finansierades av Europeiska kommissionen och där det utarbetades lämpliga maskinöversättare för behoven hos ordförandetrojkan Rumänien, Finland och Kroatien. Projektet hade som mål att underlätta den flerspråkiga kommunikationen under EU-ordförandeskapet och göra den snabbare och att bemöta de växande översättningsbehoven. För Finland utarbetades maskinöversättare för språkkombinationerna finska–engelska–finska och finska–svenska–finska. 

Resultaten har varit uppmuntrande. Under denna höst har verktyget tagits i bruk i översättningsprocesserna inom språktjänsten för Finlands EU-ordförandeskap. En maskinöversättning används inte som sådan, utan översättaren kan använda den som stöd vid behov. Maskinöversättningen är ett underlag utifrån vilken en ändamålsenlig översättning kan utarbetas.

Maskinöversättaren EU Council Presidency Translator kan användas utöver av översättare också av andra, till exempel som stöd när man skriver texter eller behöver förstå texter på främmande språk. Med maskinöversättaren kan man översätta text, filer och till och med hela webbsidor. Språkutbudet består av flera språkkombinationer, av vilka finska–engelska–finska och finska–svenska–finska används på prov av EU-ordförandeskapets språktjänst och håller hög kvalitet.

Flytande finska med hjälp av neuronnät

Hittills har maskinöversättning av det finska språket vanligen inte lyckats så bra. Avancerad artificiell intelligens och maskininlärning har dock gjort det möjligt att utveckla fungerande maskinöversättare också för sådana små och strukturellt utmanande språk som finska.

Maskinöversättarens funktion baserar sig på neuronnät. De texter som produceras av neuronnät börjar ha ett lika smidigt språk som de texter som skrivs av människor. Kvalitetsmässigt överträffar neuronnäten många tidigare statistik- och regelbaserade maskinöversättare. Neuronnäten försöker att utifrån delarna i den mening som ska översättas sluta sig till dess användningskontext, vilket förbättrar översättningens kvalitet och exakthet. När maskinöversättaren tränas med texter från den egna organisationen eller det egna ämnesområdet, kan man uppnå allt bättre resultat. Men inte ens en bra maskinöversättare kan producera en helt felfri text.

Arbetet med att utveckla neuronnätsbaserade maskinöversättare utgår bland annat från maskininlärning. En stor mängd tvåspråkiga textdata matas in i maskinöversättaren och utifrån dessa data lär sig maskinöversättaren att med hjälp av algoritmer översätta från ett språk till ett annat. Finlands maskinöversättare har tränats med över 20 miljoner meningar och översättningar av dem. Bakom utvecklingen av maskinöversättaren EU Council Presidency Translator står det lettiska översättnings- och språkteknologiföretaget Tilde, som har haft framgång i den internationella WMT-maskinöversättningstävlingen.

artificiell intelligens
neuronnät
översättning