Meny

Justitieministrarna fokuserade på bekämpning av korruption och stärkande av de grundläggande rättigheterna

EU2019FIJustitieministeriet 7.10.2019 18.07
Nyhet
Minister Henriksson diskuterar med kollegor innan mötet
Foto: Europeiska Unionen

Under Finlands EU-ordförandeskap håller rådet det första formella mötet om rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg den 7–8 oktober. Ordförande för behandlingen av rättsliga frågor var justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Vid sitt möte den 7 oktober diskuterade justitieministrarna huruvida ytterligare åtgärder bör vidtas på EU-nivå för att bekämpa korruption. Ministrarna diskuterade också utmaningar vad gäller de grundläggande rättigheterna 2020 och därefter. I år är det tio år sedan EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna trädde i kraft.

Andra teman vid justitieministrarnas möte var

  • de åtgärder som EU har vidtagit för att bekämpa hatpropaganda på nätet
  • förhandlingarna om EU:s anslutning till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
  • förhandlingar om överenskommelser som kunde underlätta gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial
  • hur inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) framskrider
  • det nya rättsliga registret för terrorismbekämpning vid Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust).

Mötet i rådet (rättsliga och inrikes frågor) fortsätter den 8 oktober och då behandlas inrikesfrågor.

Anna-Maja Henriksson
grundrättigheter
hatpropaganda
korruption
mänskliga rättigheter
rättsliga och inrikes frågor