Meny

Inrikesministrarna diskuterade terrorismbekämpning, hybridhot och migration

EU2019FIInrikesministeriet 8.10.2019 18.33
Nyhet
Ministrar Ohisalo och Grapperhaus diskuterar
Foto: Europeiska Unionen

Rådet för rättsliga och inrikes frågor sammanträdde i Luxemburg den 7–8 juni. Inrikesminister Maria Ohisalo var ordförande för mötet där inrikes frågor behandlas.

Vid inrikesministrarnas möte den 8 oktober behandlades först bekämpande av sexuella övergrepp mot barn. Rådet antog slutsatser om detta.

Inrikesministrarna diskuterade våldsbejakande högerextremism och terrorism. De fokuserade särskilt på att analysera hotets karaktär och aktuella svar på det.

Inrikesministrarna diskuterade också de hot och möjligheter som införandet av ny teknik såsom mobilnätet 5G medför.

I samband med diskussionen om bekämpningen av hybridhot fick ministrarna höra resultaten från sin scenariobaserade diskussion i Helsingfors i juli samt rekommendationerna för det fortsatta arbetet.

En bred lägesbild av migrationen samt diskussion om de tillfälliga arrangemangen på Medelhavet

Under lunchen diskuterade ministrarna det aktuella migrationsläget.

Det förslag till tillfälligt arrangemang som Tyskland, Frankrike, Malta och Italien den 23 september tillsammans lade fram som lösning på hur asylsökande som räddats på Medelhavet ska placeras inom EU diskuterades också. Deltagande i arrangemanget är frivilligt. Europeiska kommissionen och Finland som ordförande i Europeiska unionens råd har stött förhandlingarna mellan de fyra länderna.

Maria Ohisalo
flyttningsrörelse
hybridhot
rådet
terrorism