Meny

Finansministrarna behandlade utvecklingsfinansiering och penningtvätt

EU2019FIFinansministeriet 10.10.2019 15.24
Nyhet
Mika Lintilä ja Carsten Pillath
Foto: Europeiska Unionen

EU-ländernas finansministrar diskuterade den 10 oktober bland annat inrättandet av en europeisk klimat- och utvecklingsbank då rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Luxemburg. Finansminister Mika Lintilä var ordförande vid mötet.

Rådet tillsatte i april en expertgrupp, som behandlade förnyandet av EU:s system för utvecklingsfinansiering. Gruppen föreslår att man ska inrätta en europeisk klimat- och utvecklingsbank. Gruppen föreslår dessutom att EU genast ska börja förbättra det nuvarande systemets funktion.

Ministrarna diskuterade förslagen utifrån ordförandens presentation.

Förebyggandet av penningtvätt och finansiering av terrorism hör till prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap

I december 2018 antog rådet slutsatser om en handlingsplan, genom vilken kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism effektiviseras. Ministrarna diskuterade framstegen i genomförandet av handlingsplanen och såg över framtida strategiska prioriteringar.

Ministrarna utbytte också synpunkter på den metod genom vilken EU-kommissionen identifierar högriskländer utanför unionen.

Andra teman vid finansministrarnas möte var bland annat

  • europeiska planeringsterminen
  • kapitalmarknadsunionen
  • Europeiska revisionsrättens rapport om genomförandet av förra årets budget.
Mika Lintilä
finansiering
penningtvätt
rådet