Meny

Miljöministrarna möttes för att fastställa EU:s ståndpunkter inför FN:s klimatmöte och hur den cirkulära ekonomin kan främjas

EU2019FIMiljöministeriet 4.10.2019 20.58
Nyhet
Foto: Europeiska unionen

Fredagen den 4 oktober sammanträdde EU:s miljöråd i Luxemburg för att komma överens om EU:s ståndpunkter inför klimatkonferensen COP25 i Santiago de Chile. Ministrarna drog också upp riktlinjer för hur den cirkulära ekonomin kan främjas ytterligare inom EU.

Ordförande för mötet är miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Utöver om klimatmötet kommer ministrarna också att diskuterade ministrarna också EU:s långsiktiga klimatstrategi. Finlands mål som ordförande är att medlemsländerna före utgången av året ska nå enighet om att EU ska sträva efter att nå klimatneutralitet senast 2050. 

Det andra huvudtemat vid mötet var främjande av cirkulär ekonomi inom EU. Rådet antog slutsatser om hur cirkulär ekonomi kan utvidgas från tillverkning av produkter till konsumtion och dessutom nå nya sektorer, såsom textilier, trafik och transport, byggande och mat.

Ministrarna diskuterade också EU:s åttonde miljöhandlingsprogram, som kommer att styra verksamheten från ingången av 2021, och antog slutsatser om detta.

Klimatet kan inte vänta – det finns ett brådskande behov av att minska utsläppen av växthusgaser. I dag ägnade vi huvuddelen av mötet i miljörådet åt klimatförändringar. I juni bad EU:s stats- och regeringschefer oss att driva arbetet framåt med att säkerställa omställningen till ett klimatneutralt EU. Dagens diskussioner har hjälpt till att lägga grunden för att alla medlemsstater ska kunna stödja en kostnadseffektiv, rättvis och socialt balanserad omställning. Vi som ordförandeskap stöder i hög grad målet att EU:s strategi för klimatneutralitet senast 2050 ska vara färdigställd i slutet av det här året. EU är fast beslutet att fortsätta att visa på ledarskap.
Krista Mikkonen, Finlands miljö- och klimatminister

Mer information

Krista Mikkonen
cirkulär ekonomi
klimat
miljörådet