Hoppa till innehåll

Automatisering av transporter

Automatisering är en viktig metod för att främja hållbar utveckling och konkurrenskraft i Europa.

Finland arrangerar i samarbete med Europeiska kommissionen evenemanget Digital Transport Days i Helsingfors. På agendan står bland annat teknik och reglering i fråga om automatisering av sjöfarten samt digitaliseringen av logistiken. Digitaliseringen och automatiseringen av sjöfarten och logistiken diskuteras på expertnivå mellan medlemsstaterna utifrån ett bakgrundsdokument som Finland har utarbetat.

Inom vägtransportområdet fortsätter genomförandet av strategin för Europeiska kommissionens direktiv om intelligenta transportsystem.

Automatiserade transporter inom alla transportslag

Autonoma transporter kan bidra till att utveckla trafikeffektiviteten och trafiksäkerheten och till att bemöta miljö- och klimatutmaningar. Automatiserade transporter borde möjliggöras inom alla transportslag.

Säker, effektiv och miljövänlig automatisering förutsätter samarbete, försök och tydliga gemensamma regler.

Bakgrund

Kommissionens meddelande: Vägen mot automatiserad rörlighet – en EU-strategi för framtidens rörlighet (2018)

Meddelande från kommissionen: Att skapa en europeisk dataekonomi (2017)

Kommissionens beslut om genomförande av en strategi för direktivet om intelligenta transportsystem (2018 ,på engelska)

Mer information  

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, trafikråd, enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet, tfn 0295 342 564, [email protected]

Anne Miettinen, kommunikationsråd, enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet, tfn 0295 342 394, [email protected]