Hoppa till innehåll

Digitalisering och artificiell intelligens inom försvaret

Den snabba tekniska utvecklingen, den artificiella intelligensen samt digitaliseringen förändrar samhället övergripande och djupt. Dessa trender är omvälvande även för försvaret och medför såväl möjligheter som hot. Den nya tekniken utmanar försvarsförvaltningen i hela världen att utveckla sin verksamhet så att den uppfyller det nya tidevarvets behov.

Europa måste följa den tekniska utvecklingen och utnyttja de möjligheter som den ger upphov till när det gäller att utveckla den militära förmågan. Samtidigt måste EU-länderna beakta de svagheter som utvecklingen innebär, till exempel cyberhot. Det behövs också diskussion om etiska och rättsliga konsekvenser av digitalisering och artificiell intelligens.

Kunskaper och samarbetsmöjligheter

Under sitt ordförandeskap vill Finland väcka diskussion bland EU-länderna om vilka följder digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens får inom försvarssektorn. Målet är att identifiera unionens befintliga verktyg för att utveckla det nationella och europeiska kunnandet och tekniken. Dessutom är det viktigt att söka samarbetsmöjligheter såväl inom unionen som med partner som Nato och Förenta staterna.

Finland har i samarbete med partnerländerna Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Estland utarbetat ett diskussionsunderlag om digitalisering och artificiell intelligens inom försvarsområdet.

Frågan tas upp på olika forum

Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, har sammankallat Global Tech Panel att även inom försvarsområdet begrunda innovativa lösningar och utmaningar till följd av den artificiella intelligensen.

I Europeiska försvarsbyråns (EDA) arbete att förutse och analysera teknik är artificiell intelligens redan en viktig del. Forskning och utveckling kan finansieras bland annat med hjälp av Europeiska försvarsfonden. Viktiga instanser är också Europeiska unionens militära kommitté och EU:s militära stab.

Digitalisering och artificiell intelligens vid möten som ordnas under Finlands EU-ordförandeskap:

EU2019FI-bakgrund: EU:s nya initiativ som gäller säkerhet och försvar 

The European Union Institute for Security Studies (EUISS): ”AI – What implications for EU Security and Defence”

Mer information

Elina Saarimaa, specialsakkunnig, försvarsministeriet, tfn +358 295 140 352, elina.saarimaa(a)defmin.fi
Janne Jortama, överstelöjtnant, Huvudstaben, tfn +358 299 510 576, janne.jortama(a)mil.fi