Hoppa till innehåll

EU:s och Natos samarbete

EU och Nato har intensifierat sitt samarbete under de senaste åren. I samarbetet fokuserar man till exempel på följande områden:

  • militär mobilitet,
  • bekämpning av hybridhot,
  • cybersäkerhet,
  • bekämpning av terrorism,
  • kvinnor, fred och säkerhet.

Under sitt ordförandeskap betonar Finland främjandet av relationerna mellan EU och Nato som en del av utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. Verksamheten mot hybridhot är ett viktigt samarbetsområde. Kompetenscentret för bekämpning av hybridhot i Helsingfors stöder EU, Nato och deras medlemsländer samt främjar en intensifiering av EU:s och Natos samarbete vid bemötandet av hybridhot.

Riktlinjerna för samarbetet har fastställts i gemensamma förklaringar

EU:s och Natos samarbete inleddes för över 15 år sedan. Sommaren 2016 beslutade EU och Nato att intensifiera sitt samarbete utifrån en samarbetsförklaring som avgavs vid Natos toppmöte i Warszawa. I december 2016 godkände EU och Nato 42 konkreta åtgärder som ska verkställa den gemensamma förklaringen. I december 2017 godkände båda parterna 32 nya åtgärder för att bredda samarbetet till nya områden.

Vi Natos toppmöte i juli 2018 såg man över läget i EU:s och Natos samarbete samt avgav en ny förklaring. I den nya gemensamma förklaringen lägger man fram en vision om hur EU och Nato ska agera tillsammans för att bekämpa de gemensamma säkerhetshoten. I förklaringen betonas också att EU:s senaste strävanden efter att intensifiera säkerhets- och försvarssamarbetet stärker den transatlantiska säkerheten.

EU:s utrikestjänst: Informationssida om EU–Nato-samarbetet (på engelska) 
Europeiska rådet: Nato-toppmöte i Warszawa, Polen, 8–9.7.2016 
Europeiska rådet: Nato-toppmöte i Bryssel 11–12.7.2018 
Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (på engelska)

Ytterligare information

Heli Lehto, ansvarig tjänsteman, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, utrikesministeriet, tfn 0295 350 165, heli.lehto(at)formin.fi
Anu Apo, ansvarig tjänsteman, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, utrikesministeriet, tfn 0295 350 103, anu.apo(at)formin.fi