Hoppa till innehåll

EU:s forsknings- och innovationspolitik

Under Finlands EU-ordförandeskap kommer forskningens och innovationens roll som påskyndare av EU:s hållbara tillväxt och konkurrenskraft att behandlas.

Syftet med EU:s forsknings- och innovationspolitik är att stärka den vetenskapliga och tekniska grunden, att stödja unionens konkurrenskraft och att främja forskningen.

EU:s åtgärder gäller i regel finansiering av forskning och innovation, förbättring av verksamhetsförhållanden samt stödjande av gränsöverskridande samarbete. De centrala helheterna och verktygen för genomförande är EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont) och det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA).

Förhandlingar om programmet Horisont Europa under Finlands ordförandeskap

Kommissionens förslag till nytt programpaket för Horisont Europa (2021–2027) är sammanlagt cirka 87 miljarder euro (2018 års priser). Finlands mål som ordförande i rådet är att främja förhandlingarna om förslaget till förordning. Finland strävar bland annat efter delvis samsyn på det förslag till förordning som gäller Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och som kompletterar Horisont Europa samt på EIT:s strategiska innovationsprogram för 2021–2027.

Finlands EU-ordförandeskap erbjuder ett utmärkt tillfälle att aktivt delta också i diskussionen om det europeiska forskningsområdets framtid.

Utöver att skapa hållbar tillväxt måste man allt oftare klara av att överskrida forsknings- och innovationspolitikens gränser och gränserna för olika slags sektorpolitik. Forskning och innovation med genomslagskraft förutsätter en modern industripolitik och en fungerande inre marknad. 

Forsknings- och innovationspolitiken behandlas i rådet

Under Finlands EU-ordförandeskap behandlas forsknings- och innovationspolitiken på konkurrenskraftsrådets informella möte i Helsingfors den 4 juli och mötena i Bryssel den 27 september och den 28 november.

På det informella mötet i konkurrenskraftsrådet den 4 juli, som inleder Finlands EU-ordförandeskap, diskuteras forskning och innovation med utgångspunkt i forskningens och innovationens roll som påskyndare av EU:s hållbara tillväxt och konkurrenskraft. Dessutom diskuteras programmet Horisont Europa och missions som strategiska verktyg.

Mer information på webben

Kommissionens förslag om Horisont Europa (på engelska)

EU-överenskommelse om framtida program för forskning och innovation

Mer information fås av

Timo Haapalehto, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, [email protected] , +358 50 570 0980

Hanna Vuorinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, [email protected] , +358 50 313 8618

Nina Alatalo, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, [email protected], +358 50 431 8015

Petteri Kauppinen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected], +358 40 520 0702

Saara Vihko, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected], +358 50 467 0539