Hoppa till innehåll

Finland

Soutelua järvellä

En vit ångbåt gungar på vågorna, vattnet är djupblått och de gröna öarna tusentals. De tidigare årtiondenas turistreklam beskriver ofta Finlands unika natur. Den är visserligen fortfarande utmärkande för Finland, men utmärkande är också hållbar utveckling, utbildning och sakkunskap samt funktionalitet och välfärd. Finland placerar sig högt i många internationella jämförelser oberoende av om det är fråga om livskvalitet, yttrandefrihet eller utbildning.

Det nordiska klimatet har gjort finländarna uthålliga, lösningsinriktade och pragmatiska. Saker och ting ska fungera i alla väder och under alla omständigheter. Under pågående förändringar har finländarna alltid varit redo att pröva på nya saker samtidigt som de varit redo för förändring och att gå vidare – från landsbygden till staden, med hjälp av utbildning från fattigdom till välstånd.

I en snabbt föränderlig värld ger historien perspektiv och hjälper att se kontinuiteten. Finland och finländskheten har uppstått och utvecklats som en del av Europas historia. Som Sveriges östra rikshalva blev det som i dag är Finland en del av Norden. Under 1800-talet följde Finland de europeiska trenderna och fick en nationell identitet. Nittonhundratalets dramatiska historia lämnade djupa spår även i Finland. Men den efterkrigstida ekonomiska tillväxten skapade förutsättningar för att upprätta en nordisk välfärdsstat. Efter det kalla krigets slut blev Finland medlem i Europeiska unionen 1995.

I Finland finns det mycket skog och stora vattenområden, men inte så mycket människor. Därför tror vi på jämställdhet, omsorg och samarbete. Finland var det första landet i Europa som gav lika rösträtt till alla sina medborgare och världens första land där alla medborgare har rätt att ställa upp i val. Framgång kräver samarbete.

Main Outlines of Finnish History (en)

Finland in Stories (en)

Finland in Facts (en)