Hoppa till innehåll

Hållbarhet prioriteras i mötes­­arrange­mangen

I mötesarrangemangen under EU-ordförandeskapet följer Finland konsekvent principerna för hållbar utveckling. Eftersom det finns behov av att bemöta klimatförändringarna, vill vi visa att det är möjligt att på ett ekologiskt hållbart sätt ordna ett fungerande och gästvänligt ordförandeskap.

Vi strävar efter att Finlands ordförandeskap gör ett djupt intryck men lämnar ett litet klimatavtryck.

Mötena hålls i Helsingfors

Vi ordnar ett inte alltför stort antal ordförandeskapsmöten i Finland. Antalet blir cirka 100. När mötena förbereds, utnyttjar vi telekonferensmöjligheten alltid när det går.

Det koldioxidavtryck som orsakas av trafiken blir mindre då alla ordförandeskapsmöten som ordnas i Finland hålls i huvudstaden Helsingfors. Mötesdeltagarna och medierepresentanterna kan enkelt gå, cykla eller åka allmänna färdmedel till Finlandiahuset, som är beläget i centrum av Helsingfors.

Flygresorna klimatkompenseras

Finland kommer inte att skaffa traditionella ordförandeskapslandsgåvor. Med de medel som har reserverats för gåvor kompenserar vi de växthusgasutsläpp som orsakas av flygresor mellan Helsingfors och Bryssel.

Utsläppen kompenseras genom att vi finansierar projekt som minskar utsläppen i atmosfären.

Cirkulär ekonomi utnyttjas i arrangemangen

I mötesarrangemangen lägger Finland vikt vid betydelsen av cirkulär ekonomi. Vi producerar så lite material som möjligt för enbart ordförandeskapet. I stället för papper och plast använder vi helst digitala applikationer och innovationer. I utsmyckningen av Finlandiahuset är dess berömda arkitektur viktigast.

Vi använder mindre plast genom att ge mötesdeltagarna möjlighet att dricka rent finländskt kranvatten i stället för vatten på flaska. På mötena i Finland bjuder vi på finländsk närodlad och ekologisk mat enligt säsong.

Mot hållbar finländsk matkultur

Hållbarhetstänkandet återspeglas också i ordförandeskapets visuella identitet, som utgår från förnyelse och återvinning av gammalt. Hörnstenar är den nya logotypen EU2019.FI och det grafiska elementet, som utgår från det grafiska elementet för Finlands föregående EU-ordförandeskap.


Frågor och svar

Innehållspublicerare