Hoppa till innehåll

Europeiska unionens råd

Rådet, som också kallas ministerrådet, är den institution i Europeiska unionen där medlemsländernas regeringar representeras av medlemsländernas ministrar. Rådet kan sammanträda i tio olika sammansättningar, dvs. konstellationer, beroende på ämnesområde.

Rådskonstellationer

Ett roterande ordförandeskap

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under sin 6-månadersperiod leder ordförandelandet möten på alla nivåer i rådet och bidrar till att EU:s arbete i rådet löper utan avbrott.

Ordförandelandet för rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt och ser till att behandlingen av EU-ärenden sker utan avbrott och att medlemsländerna samarbetar.

De medlemsländer som sköter ordförandeskapet har ett nära samarbete i en grupp om tre medlemsländer, en så kallad trio. Den nuvarande trion består av det rumänska, det finska och det kroatiska ordförandeskapet.

Trion sätter upp långsiktiga mål och utarbetar ett gemensamt program, som innehåller de ärenden och huvudsakliga teman som rådet kommer att behandla under en period av 18 månader. Det trioprogram som utarbetats av Rumänien, Finland och Kroatien fokuserar på bland annat unionens gemensamma värden, hållbara tillväxt och starkare yttre handlingsförmåga och säkerhet.

Program

Utifrån det gemensamma programmet utarbetar vart och ett av de tre länderna ett eget mer detaljerat halvårsprogram. (tähän pieni intro Suomen ohjelmasta ja linkki itse ohjelmaan)

Formella och informella möten

Finlands EU-ordförandeskap börjar den 1 juli och slutar den 31 december 2019.

Finland är ordförande både för rådets formella möten i Bryssel och Luxemburg och för de informella ministermötena i Finland. Vid de informella mötena diskuteras aktuella EU-ärenden.

Finland ordnar följande sex informella ministermöten i Finlandiahuset i Helsingfors:

  • konkurrenskraftsministermöte
  • miljöministermöte
  • justitie- och inrikesministermöte
  • utrikesministermöte (Gymnich), som ett informellt försvarsministermöte kopplas ihop med
  • finansministermöte (Ekofin) och eurogruppen
  • jordbruksministermöte.

I Finland ordnas totalt cirka 130 möten inklusive möten mellan Finlands regering och Europeiska kommissionen och Finlands regering och Europaparlamentets talmanskonferens samt arbetsgrupps- och expertmöten.

Vanliga frågor om EU-ordförandeskapet