Hoppa till innehåll

Den visuella identiteten förnyar gammalt

EU2019FI logo

Arrangemangen under Finlands EU-ordförandeskap utgår från vad som är praktiskt och konsekvent hållbart. Även i den visuella identiteten för Finlands EU-ordförandeskap är immaterialitet och mångsidig digitalisering i fokus.

Den visuella identiteten har skapats genom återvinning och förnyelse av gammalt. Hörnstenar är det grafiska elementet, som utgår från den visuella identiteten för Finlands ordförandeskap 2006, och den nya logotypen EU2019.FI. Logotypens renlinjiga formspråk återger ett konsekvent och hållbart sätt att främja och sköta ärenden. 

Rörligt grafiskt element livar upp

Formerna i det grafiska elementet har tagits ur det grafiska element som användes under Finlands föregående ordförandeskap. Temat för elementet är tillväxt, samhörighet och transparens. 

Det grafiska elementet visas inte i sin helhet, utan beskärs på olika sätt. Genom fragmenten och genom att växla mellan en ljus och en mörk version av det grafiska elementet skapas visuellt enhetliga element, som lämpar sig för olika användningssituationer.

Det grafiska elementet är rörligt alltid när det är ändamålsenligt. Bildanimationen kan ha en biroll i form av en rörelse bakom texten och bilderna eller en huvudroll och röra sig kraftigt. 

I färgskalan framhävs blått

Färgskalan bygger på de två blåa färgerna i logotypen, det blåa, vita och svarta i bakgrunden samt de tilläggsfärger som plockas ur det grafiska elementet. Som färger för typografi, ikoner och grafik används främst logotypens klarblåa och mörkblåa färg samt vitt eller svart.

Typsnittet för elektronisk kommunikation och trycksaker är Azo Sans, som stöder den renlinjiga utformningen av logotypen.

Den visuella identiteten är planerad av Timo Kuoppala, grafisk planerare, som också planerade den visuella identiteten för ordförandeskapet 2006.

Grafiska anvisningar och logon