Meny

Möte mellan generaldirektörerna med ansvar för arbetsmarknadsfrågor

EU-ländernas generaldirektörer med ansvar för arbetsmarknadsfrågor samlas i Helsingfors den 23–24 maj. Vid mötet behandlas aktuella teman inom arbetslagstiftningen. Finland presenterar de viktigaste frågor inom arbets- och socialsektorerna som blir aktuella under Finlands kommande ordförandeskap. Generaldirektörsmötet som ordnas en gång i halvåret är ett forum för informationsutbyte mellan kommissionen och medlemsländerna. Medlemsländerna har dessutom möjlighet att vid mötena presentera färska ändringar i den nationella arbetslagstiftningen. Värd för mötet är nästa ordförandeskapsland. Därför hålls mötet under Rumäniens ordförandeskap.

arbetsliv
sysselsättning

Tidpunkt

23.5.2019 – 24.5.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet