Meny

Möte i den särskilda expertgruppen för bättre lagstiftning (DEBR)

EU:s och medlemsstaternas aktörer i fråga om bättre lagstiftning diskuterar på mötet aktuella teman och behövliga prioriteringar när det gäller bättre lagstiftning. På mötet diskuteras bland annat rollen för bättre lagstiftning under kommissionens nästa mandatperiod (utifrån t.ex. den inre marknaden och hållbar tillväxt) samt relationen mellan artificiell intelligens och bättre lagstiftning. 

lagstiftning
reglering

Tidpunkt

27.6.2019 – 28.6.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet