Meny

EU:s ungdomskonferens

Syftet med EU:s ungdomskonferens är att främja dialogen mellan unga och beslutsfattare och att säkra ungas deltagande i beslutsfattande som gäller dem. Konferensen utgår från de ungas synvinkel när det gäller att utveckla ungdomsarbetares kompetens och deras utbildning. 

ungdomspolitik

Tidpunkt

1.7.2019 9.00 – 3.7.2019 19.00

Plats

Helsingfors

Arrangör

Undervisnings- och kulturministeriet