Meny

Informellt möte mellan EU:s direktörer med ansvar för jakt

På mötet mellan EU:s direktörer med ansvar för jakt behandlas frågor som gäller hållbar jakt på och en hållbar förvaltningsplan för medlemsstaternas gemensamma viltbestånd och migrerande arter. Aktuella teman är stora rovdjur och sjöfåglar samt djursjukdomar som afrikansk svinpest och chronic wasting disease hos hjortdjur.

vilt

Tidpunkt

3.7.2019 – 4.7.2019

Arrangör

Jord- och skogsbruksministeriet