Meny

High-Level Conference for Competitiveness: Sustainable Growth: Skills and Smart Work Organisation in the Digital Era

I samband med konkurrenskraftsrådets informella möte ordnas en tjänstemannakonferens på hög nivå om främjande av hållbar tillväxt när det gäller färdigheter och smart arbetsorganisation i den digitala tidsåldern. På konferensen diskuteras hur arbetet och arbetslivet förändras i och med digitaliseringen samt kunskapsutveckling ur arbetstagarens och arbetsgivarens perspektiv. Konferensprogrammet utgörs av expertanföranden och expertpaneler. Talarna på konferensen är arbetslivsexperter från forsknings- och företagsvärlden samt ministrar från medlemsstaterna.

arbete
inre marknad
konkurrenskraft
kunnande
tillväxt

Tidpunkt

3.7.2019

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet