Meny
Informellt möte mellan konkurrenskrafts­ministrarna

Informellt möte mellan konkurrenskrafts­ministrarna

Temat för det informella mötet mellan konkurrenskraftsministrarna är hållbar tillväxt. Digitaliseringen, den snabba tekniska utvecklingen, den internationella konkurrensen och klimatförändringarna utmanar EU att hitta nya sätt att skapa hållbar tillväxt, konkurrenskraft och välfärd.

Torsdagen den 4 juli samlas EU-ländernas ministrar med ansvar för forskning för att diskutera EU:s forsknings- och innovationspolitik samt programmet Horisont Europa. 

Fredagen den 5 juli samlas ministrarna med ansvar för inre marknad, industri och konkurrenskraft. De diskuterar den inre marknadens framtid, industrin och låga koldioxidutsläpp.

Preliminärt program

4 juli 2019: Informellt möte mellan konkurrenskraftsministrarna (forskning)

8.30 Kort uttalande, handskakning

9.30 Mötet öppnas (direkt webbsändning)

 • Öppningsord Katri Kulmuni, näringsminister

 • Öppningsord Carlos Moedas, kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation

9.45 Forskning och innovation som pådrivare av hållbar tillväxt

 • Inledningsanförande av Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor, Lunds universitet
 • Inledningsanförande av Kjell Forsén, verkställande direktör, Vaisala Oyj

Policydebatt

12.15 Gruppfoto av ministrarna

12.30 Ministrarnas arbetslunch: Omvandling av europeisk toppforskning och innovation till framgångsrik affärsverksamhet

 • Inledningsanförande av Pekka Laurila, strategidirektör och grundare, ICEYE Oy

14.15 Uppdrag som ett strategiskt verktyg i programmet Horisont Europa

 • Inledningsanförande av Mariana Mazzucato, professor, Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP), University College London, presenterar rapporten Governing missions (direkt webbsändning)

15.00 Diskussion i smågrupper

16.00 Mötet avslutas

Pressbriefing, del 1: ordförandeskapslandet, kommissionen (direkt webbsändning)

Pressbriefing, del 2: ordförandeskapslandet, kommissionen, prof. Mazzucato (direkt webbsändning)

5 juli 2019: Informellt möte mellan konkurrenskraftsministrarna (inre marknaden och industri)

8.00 Kort uttalande, handskakning

9.00 Mötet öppnas

9.15 Hållbar tillväxt – integration av den inre marknaden, dynamiska digitala ekonomin och moderna industripolitiken

 • Öppningsord av Elżbieta Bieńkowska, kommissionär med ansvar för den inre marknaden, industri, entreprenörskap (direkt webbsändning)
 • Inledningsanförande av Henrik Ehrnrooth, verkställande direktör, KONE Oyj
 • Inledningsanförande av Per Allmer, kommersiell direktör, Bombardier Transportation
 • Inledningsanförande av Suvi Haimi, verkställande direktör och grundare, Sulapac Oy

Talarna svarar på frågor

10.30 Paus

10.45 Diskussion i smågrupper

 • Grupp 1: Europeiska industrins framtid: Vad behöver den europeiska tillverkningsindustrin för att få global framgång?
 • Grupp 2: Den inre marknaden som tjänstemarknad: Vilket slags politik för den inre marknaden behöver tjänsterna?
 • Grupp 3: Främjande av den digitala ekonomin i Europa: Vilka slags politiska åtgärder behövs?
 • Grupp 4: Den yttre dimensionen av EU:s konkurrenskraft: Vad behövs för att säkra jämlika verksamhetsbetingelser för företag i EU och globalt?

11.45 Gruppfoto

12.00 Ministrarnas arbetslunch

13.30 Hållbar tillväxt – intelligenta lösningar för ett konkurrenskraftigt och klimatneutralt Europa

 • Öppningsord Katri Kulmuni, näringsminister (direkt webbsändning)
 • Öppningsord av Elżbieta Bieńkowska, kommissionär med ansvar för den inre marknaden, industri, entreprenörskap (direkt webbsändning)
 • Inledningsanförande av Michael Sen, styrelseledamot, Siemens AG
 • Inledningansförande av Pekka Lundmark, verkställande direktör, Fortum Abp

Policydebatt

16.00 Mötet avslutas

Pressbriefing (direkt webbsändning)

För medier

Ackreditering

Mediehandbok

Preliminär tidsplan för medierna

forskning
industri
innovationer
inre marknad
konkurrenskraft
tillväxt

Tidpunkt

4.7.2019 – 5.7.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet

Mer information