Meny

Informellt möte mellan direktörerna med ansvar för försvarspolitik

På mötet mellan EU:s direktörer med ansvar för försvarspolitik bereds mötet mellan försvarsministrarna i slutet av augusti. Dessutom diskuterar man på mötet aktuella frågor inom EU:s försvarssamarbete. Finland är inte ordförande för mötet, så dagordningen utarbetas i samarbete med Europeiska utrikestjänsten.

försvar

Tidpunkt

7.7.2019 – 8.7.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Försvarsministeriet