Meny

European Bioeconomy Scene 2019

Konferensen om utsikterna för den europeiska bioekonomin hålls i Helsingfors. Den är ett av de största evenemang som ordnas i Helsingfors under Finlands EU-ordförandeskap och finansieras av Finlands jord- och skogsbruksministerium och Europeiska kommissionen.

Konferensens webbplats (på engelska)

Websändning av konferens tisdagen den 9 Juli kl. 9.00

Websändning av konferensens presskonferens tisdagen den 9 Juli kl. 11.30

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 9.7.2019

bioekonomi

Tidpunkt

9.7.2019 – 10.7.2019

Arrangör

Jord- och skogsbruksministeriet
Arbets- och näringsministeriet