Meny
Informellt möte mellan miljö- och klimatministrarna

Informellt möte mellan miljö- och klimatministrarna

Temana för det informella miljö- och klimatministermötet är cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och klimatförändringar. Europas framtida välfärd beror på hur vi lyckas lösa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. En hållbar cirkulär ekonomi ger de verktyg som behövs för att klara av hållbarhetsutmaningarna.

Torsdagen den 11 juli kommer det första arbetssammansträdet att fokusera på EU:s interna diskussion om vilka klimatambitioner och klimatbudskap EU har. Vid det andra arbetssammanträdet kommer alla delegationer att diskutera den ökande globala ambitionen i fråga om klimatförändringar. Delegationerna kommer också att ta del av synpunkterna på de internationella målen när det gäller att hejda förlusten av biologisk mångfald efter 2020.

Fredagen den 12 juli ägnas cirkulär ekonomi. Det första arbetssammanträdet kommer att fokusera på potentialen för den cirkulära ekonomins lösningar att klara av de största problemen, dvs. klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Mötet kommer att avslutas med en diskussion om nästa steg i fråga om en eventuell handlingsplan för cirkulär ekonomi 2.0.

Preliminärt program

Torsdagen den 11 juli

Who is who

8.15 Kort uttalande och handskakning (direkt webbsändning)

9.00 Arbetssammanträde I – Klimatförändringar, EU:s klimatambition och budskap 

11.10 Handskakning

11.30 Arbetssammanträde II – Klimatförändringar, främjande av globala ambitioner (direkt webbsändning)

13.00 Gruppfoto (direkt webbsändning)

13.15 Arbetslunch för delegationsledarna: ramen för den globala biologiska mångfalden efter 2020, EU:s roll, insats och ambitionsnivå

  • Inledningsanförande av Cristiana Paşca Palmer, filosofiedoktor, sekretariatschef för Biodiversitetskonventionen, FN:s biträdande generalsekreterare

15.15 Pressbriefing (direkt webbsändning)

Fredagen den 12 juli

8.30 Kort uttalande och handskakning (direkt webbsändning)

9.00 Arbetssammanträde  Cirkulär ekonomi I: potentialen för den cirkulära ekonomins lösningar att klara av de svåraste problemen: klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald (direkt webbsändning)

  • Inledningsanförande av Per Klevnäs, delägare, Material Economics

11.30 Arbetssammanträde  Cirkulär ekonomi II: diskussion om nästa steg för EU:s eventuella cirkulära ekonomi 2.0 (direkt webbsändning)

  • Inledningsanförande av Jyrki Katainen, kommissionens vice ordförande för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft

13.45  Pressbriefing (direkt webbsändning)

  • Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, kommissionär Karmenu Vella och kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen

För medier

Ackreditering

Mediehandbok

Preliminär tidsplan för medierna

cirkulär ekonomi
klimat
miljö

Tidpunkt

11.7.2019 – 12.7.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Miljöministeriet

Mer information