Meny

Informellt möte i arbetsgruppen för energi

Under besöket presenteras för EU-ländernas energiattachéer det finländska energisystemet och finländsk sakkunskap inom både skogsbruk och biologiskt kunnande.

energi

Tidpunkt

15.7.2019 – 16.7.2019

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet