Meny

Arbetsgruppen för utvecklingssamarbete (CODEV) + arbetsgruppen för humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd (COHAFA) + ad hoc-gruppen för instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete (MFF NDICI)

utvecklingssamarbete

Tidpunkt

15.7.2019 9.00 – 16.7.2019 19.00

Plats

Helsingfors

Arrangör

Utrikesministeriet