Meny

Rådet (jordbruk och fiske)

Viktiga punkter på dagordningen

  • Finlands ordförandeskap
  • EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020
  • Sockersektorn
  • Övriga frågor

Jord- ock skogsbruksministeriets pressmeddelande 12.7.2019

fiske
jordbrukspolitik
lantbruk
rådet

Tidpunkt

15.7.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Europeiska unionens råd