Meny

Strategiska kommittén för invandring, gränser och asyl

På mötet i Strategiska kommittén för invandring, gränser och asyl (Scifa) behandlas bland annat förnyelse av EU:s gemensamma asylsystem, återvändandepolitik samt utveckling av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex).

I kommittén finns företrädare för EU:s medlemsstater, de stater utanför EU som deltar i Schengensamarbetet och EU-byråerna.

asylpolitik
gränssäkerhet
invandring

Tidpunkt

15.7.2019 – 16.7.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Inrikesministeriet