Meny

Informellt möte mellan attachéerna för miljö- och klimatfrågor

På mötet i rådets arbetsgrupp för miljön presenteras och främjas finländska innovationer inom cirkulär ekonomi och bioekonomi. Dessutom besöker vi Nestes raffinaderi för att bekanta oss med försöksanläggningen för kemisk återvinning, vi bekantar oss med Vallisaari samt får eventuellt höra om skyddet av Östersjön.

miljö

Tidpunkt

18.7.2019 – 19.7.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Miljöministeriet