Meny
Informellt möte mellan justitie- och inrikesministrarna

Informellt möte mellan justitie- och inrikesministrarna

Migrationen, riktningen för den inre säkerheten samt stärkandet av de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen är viktiga frågor när EU:s inrikesministrar och justitieministrar samlas till ett informellt ministermöte i Helsingfors den 18–19 juli.

Torsdagen den 18 juli samtalar inrikesministrarna vid sina arbetssammanträden om framtidsutsikterna för EU:s inre säkerhet samt den framtida migrationspolitiken. Temat för arbetslunchen är artificiell intelligens. På eftermiddagen kommer inrikesministrarna att föra en politisk diskussion utifrån en fiktiv situation med hybridhot. Syftet är att mot bakgrund av den inre säkerheten lyfta fram hybridhoten.

Fredagen den 19 juli diskuterar justitieministrarna rättsområdets framtid. Temana för arbetssammanträdena är stärkande av rättsstatsprincipen samt de aktuella utmaningarna i det straffrättsliga samarbetet. Temat för arbetslunchen är EU:s civilrätt och multilaterala samarbete.

Preliminärt program

Torsdag 18.7.2019

Who is who

8.00–8.45 Ministrarna anländer till Finlandiahuset, korta uttalanden och handskakning

9.00 Mötet öppnas (direkt webbsändning)

 • Öppningsanförande av Maria Ohisalo, inrikesminister

9.05–11.00 Arbetssammanträde I: Framtidsutsikterna för EU:s inre säkerhet

 • Inledningsanförande av Maria Ohisalo, inrikesminister (direkt webbsändning)
 • Inledningsanförande av kommissionär Dimitris Avramopoulos med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap (direkt webbsändning)
 • Inledningsanförande av kommissionär Julian King med ansvar för säkerhetsunionen (direkt webbsändning)

11.00–11.30 Gruppfoto (webbsändning)

11.30–13.30 Arbetssammanträde II: Migrationspolitikens framtid

 • Inledningsanförande av Maria Ohisalo, inrikesminister (direkt webbsändning)
 • Inledningsanförande av kommissionär Dimitris Avramopoulos med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap (direkt webbsändning)

13.30–15.00 Arbetslunch: Artificiell intelligens

15.00–17.00 Arbetssammanträde III: Hybridhot

17.15–17.45 Pressbriefing (direkt webbsändning)

 • Inrikesminister Maria Ohisalo, kommissionär Dimitris Avramopoulos och kommissionär Julian King

Fredag 19.7.2019

Who is who

8.20–9.25 Ministrarna anländer till Finlandiahuset, korta uttalanden och handskakning

9.30 Mötet öppnas (direkt webbsändning)

 • Öppningsanförande av Anna-Maja Henriksson, justitieminister 

9.40–11.15 Arbetssammanträde I: Rättsområdets framtid: stärkande av rättsstatsprincipen

 • Inledningsanförande av kommissionär Věra Jourová med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet (direkt webbsändning)
 • Policydebatt

11.45–13.00 Arbetssammanträde II: Rättsområdets framtid: straffrättsligt samarbete (fängelse och dess alternativ)

 • Öppningsanförande av kommissionär Věra Jourová med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet (direkt webbsändning)
 • Inledningsanförande Michael O’Flaherty, direktör, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (direkt webbsändning)
 • Policydebatt

13.00–13.15 Gruppfoto (direkt webbsändning)

13.15–14.45 Arbetslunch: EU:s civilrätt och multilaterala samarbete

 • Huvudanförande av Christophe Barnasconi, generalsekreterare, Haagkonferensen för internationell privaträtt (direkt webbsändning)
 • Policydebatt

14.45–15.15 Pressbriefing (direkt webbsändning)

 • Justitieminister Anna-Maja Henriksson och kommissionär Věra Jourová

Diskussionsunderlag

Future of justice: Strengthening the Rule of Law
Future of justice: Detention and its alternatives
EU Civil Justice and multilateral cooperation

För medier

Ackreditering
Mediehandbok
Preliminär tidsplan för medierna

civilrätt
flyttningsrörelse
inre säkerhet
rätt
rättsstat

Tidpunkt

18.7.2019 – 19.7.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Justitieministeriet
Inrikesministeriet