Meny

Workshop för arbetsgruppen för civilskydd

På workshoppen för arbetsgruppen för civilskydd diskuteras hur samhällets förmåga att klara av kriser kan stärkas. Dessutom diskuteras samarbete mellan olika sektorer vid bemötandet av nya slags hot. Särskilt beaktas kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN) och hybridhot.

räddningstjänst

Tidpunkt

22.7.2019 – 23.7.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Inrikesministeriet