Meny

Allmänna rådet

Viktiga frågor på dagordningen

  • Prioriteringarna för Finlands ordförandeskap
  • Genomförandet av den nya strategiska agendan 2019–2024.
  • Rättsstatsprincipen inom EU

allmänna rådet

Tidpunkt

18.7.2019

Arrangör

Europeiska unionens råd

Mer information