Meny

Arbetsgruppen för tullunionen

Rådets arbetsgrupp för tullunionen arbetar med EU:s tullagstiftning. Den behandlar bland annat lagstiftningsförslag och samordnar de ståndpunkter om unionens tullagstiftning som läggs fram på möten med länder utanför EU.

tullunioner

Tidpunkt

25.7.2019 – 26.7.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Finansministeriet