Meny

Möte i sekretariatet för Eupan 5 på arbetsgruppnivå

På mötet i sekretariatet för Eupan 5 bereds de ärenden som behandlas på mötet på arbetsgruppsnivå i Eupan (Europeiska nätverket av offentliga förvaltningar) samt samordnas verksamheten i Eupan i den s.k. Eupan5-sammansättningen (de föregående, nuvarande och två följande ordförandeskapsländerna samt Europeiska kommissionen).

statsförvaltning

Tidpunkt

15.8.2019

Arrangör

Finansministeriet