Meny
Informellt möte mellan försvarsministrarna

Informellt möte mellan försvarsministrarna

Vid det informella mötet för EU:s försvarsministrar den 28–29 augusti diskuteras ny teknik och den ständigt föränderliga världen.

Det informella ministermötet inleds med diskussioner om artificiell intelligens och ny teknik. Vid den första arbetssessionen torsdagen den 29 augusti diskuterar försvarsministrarna konsekvenserna av klimatförändringen på säkerheten och försvaret. Dagen fortsätter med en diskussion om den maritima säkerheten och avslutas med en tillsammans med utrikesministrarna ordnad diskussion om hybridhot.

Ordförande för mötet är Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Preliminärt mötesprogram 

Who is who

Onsdagen den 28 augusti

Arbetsmiddag för delegationsledarna: artificiell intelligens och ny teknik

Torsdagen den 29 augusti

7.45–8.45 Ankomst till Finlandiahuset
Direkt webbsändning

9.00 Arbetssammanträde I: Klimatet och försvaret/säkerheten
Direkt webbsändning (bordsrunda)

10.45 Gruppfoto
Direkt webbsändning

11.15 Arbetssammanträde II: Samordnad maritim närvaro

13.00 Arbetslunch om hybridhot tillsammans med utrikesministrarna

15.00 Pressbriefing
Direkt webbsändning

För medier

Preliminär tidsplan för medierna

Ackreditering

Mediehandbok

försvar

Tidpunkt

28.8.2019 – 29.8.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Försvarsministeriet