Meny

Seminariet Sustainable Transformations: Exploring the Arts and Creativity in Stimulating Innovations and Technologies with a Human Touch

 S+T+ARTS är ett initiativ som finansieras av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation. Syftet med initiativet är att främja samarbete mellan konstnärer, forskare och särskilt ingenjörsvetenskaperna för att utveckla teknik som är kreativ och skapar delaktighet och hållbar utveckling. Evenemanget har som mål att genom att lyfta fram potentialen för tvärvetenskaplig kulturell och kreativ verksamhet stärka innovationsförmågan, ekonomiskt hållbar utveckling och social delaktighet i EU. På evenemanget, som arrangeras i samarbete med S+T+ARTS, presenterar Aalto-universitetet pågående projekt och försök att förutsäga framtida utvecklingsriktningar.

Aalto-universitetet i samarbete med programmet S+T+ARTS

Tidpunkt och plats: Bozar, Bryssel, hösten 2019

Tidpunkt

17.10.2019

Arrangör

Mer information