Meny

Seminariet Sustainable Transformations: Exploring the Arts and Creativity in Stimulating Innovations and Technologies with a Human Touch

Torsdagen den 17 oktober ordnar Aalto-universitetet tillsammans med EU-initiativet STARTS ett seminarium i BOZAR Centre for Fine Arts i Bryssel. Temat är Sustainable Transformations: Exploring the Arts and Creativity in Stimulating Innovations and Technologies with a Human Touch.

Termen ”hållbar utveckling” (sustainable development) är motsägelsefull: utveckling i form av endast tillväxt kan inte ses som hållbar, och aktuella frågor inom detta tema kräver politiska åtgärder, som inte uteslutande fokuserar på innovation som tillväxtmotor. För att bemöta komplicerade utmaningar behövs det stora omställningar: allt från tvärvetenskaplig forskning till ett integrerande tillvägagångssätt i (livslångt) lärande, tillägnande av ett nytt ansvarsfullt och långsiktigt socialt beteende, närmare konvergens mellan människor, teknik, stadsmiljö och naturmiljö. Allmänt sett kommer seminariet när det gäller brådskande frågor kring målen för hållbar utveckling att fokusera på den nya teknikens växande betydelse och dess eventuella framtida följder.

Seminariets förmiddagsprogram omfattar huvudanföranden av Aalto-universitetet och STARTS. De kommer att behandla digital teknik och hur den förändrar vår uppfattning av kreativitet. Föredragen och huvudanförandena är en del av det allmänna programmet, som är gratis och öppet för alla. Eftermiddagens workshop och paneldiskussion kräver en förhandsanmälan via e-post. Närmare information hittas på Aalto-universitetets och BOZARs webbplatser.

Mer information fås av

Aalto-universitetet

BOZAR

 

Tidpunkt

17.10.2019

Plats

Bryssel

Arrangör

Mer information