Meny

Informellt möte mellan generaldirektörerna för fiskerifrågor

Finland bjuder in EU-ländernas generaldirektörer för fiskerifrågor till Helsingfors till det traditionella möte där generaldirektörerna och Europeiska kommissionen diskuterar någon aktuell fråga inom EU:s gemensamma fiskeripolitik. Diskussionsämnet har ännu inte valts. I samband med mötet görs ett besök till sjön Päijänne. Där bekantar mötesdeltagarna sig med typiskt finländskt insjöfiske och får följa trålning av siklöja. 

fiske

Tidpunkt

8.9.2019 9.00 – 10.9.2019 19.00

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Jord- och skogsbruksministeriet