Meny

Informellt möte mellan direktörerna för landsbygdsutveckling

På mötet mellan direktörerna för landsbygdsutveckling behandlas förnyelse av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Följande dag åker mötesdeltagarna på en utfärd i Nyland. Där får de se exempel på vad som fått finansiering från landsbygdsprogrammet. 

Tidpunkt

8.9.2019 – 10.9.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Jord- och skogsbruksministeriet