main-mobile-navigation-header

Hur säkerställs våra samhällens resiliens i ett föränderligt Europa – ömsesidig påverkan mellan demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna

Finlands EU-ordförandeskap är värd för konferensen. På konferensen behandlas unionens grundläggande värden, särskilt de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen samt demokratin.

Hur påverkar de olika formerna av desinformation de demokratiska förfarandena? Hur bör EU:s rättsstatliga verktyg stärkas och utvecklas? På vilka sätt kan vi främja deltagandet som en grundläggande rättighet för att skapa ett inkluderande samhälle där allas röst blir hörd?

Konferensprogram

Arrangörer: justitieministeriet, statsrådets kansli

Kontaktpersoner:
Justitieministeriet: Kaisa Tiusanen, tel. +358 2951 50169
Justitieministeriet: Hanna Rönty, tel. +358 2951 50035
Statsrådets kansli: Henriikka Leppo, tel. +358 2951 60023
Statsrådets kansli: Heidi Kaila, tel. +358 2951 60313

Tidpunkt

10.9.2019 – 11.9.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör