Meny

Hur säkerställs våra samhällens resiliens i ett föränderligt Europa – ömsesidig påverkan mellan demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande fri- och rättigheterna

På konferensen behandlas unionens grundläggande värden, särskilt de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatsprincipen samt demokratin. Konferensen samlar experter från medlemsländerna och företrädare för EU-institutioner och EU-byråer, icke-statliga organisationer och den akademiska världen för att identifiera sätt som bidrar till att stärka de nämnda värdena och principerna.

Arrangörer: justitieministeriet, statsrådets kansli

Kontaktpersoner:
Justitieministeriet/ Kaisa Tiusanen, tel. +358 2951 50169
Justitieministeriet/ Hanna Rönty, tel. +358 2951 50035
Statsrådets kansli/ Heidi Kaila, tel. +358 2951 60313

grundrättigheter
rättsstat

Tidpunkt

10.9.2019 – 11.9.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Arrangör