Meny

Europeiska unionens militära kommitté

Europeiska unionens militära kommitté inbjuds av kommendören för Finlands försvarsmakt till ett informellt möte i Helsingfors 9–11.9.2019. Utöver mötet bekantar sig EU-ländernas kommendörer för de väpnade styrkorna med temana för Finland EU-ordförandeskap. I samband med mötet ordnas ett temaseminarium om digitalisering och artificiell intelligens inom försvarssektorn. Till seminariet inbjuds sakkunniga från EU-länderna.

artificiell intelligens
digitalisering
försvar

Tidpunkt

9.9.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Försvarsministeriet