Meny

Högnivågruppen för konkurrenskraft och tillväxt

Högnivågruppen för konkurrenskraft och tillväxt är en arbetsgrupp vid Europeiska unionens råd. I den diskuteras de viktigaste faktorerna avseende EU:s konkurrenskraft. Arbetsgruppen består av statssekreterare eller avdelningschefer vid medlemsländernas ministerier med ansvar för konkurrensfrågor. Finland är ordförande i arbetsgruppen under Rumäniens, Finlands och Kroatiens s.k. trioperioder.

Huvudteman är särskilt dne inre marknaden, digitalisering, låga koldioxidutsläpp och handelspolitik. Arbetsgruppen stöder också innehållsberedningen i konkurrenskraftsrådet. Dagordningen för det informella mötet i Helsingfors i september preciseras senare. Det preliminära arbetsprogrammet för arbetsgruppen är planerat att stödja påverkansarbetet i fråga om unionens prioriteringar 2019–2024.

 

digitalisering
handelspolitik
inre marknad
konkurrenskraft

Tidpunkt

8.9.2019 – 9.9.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet
EU2019FI