Meny

Möte i arbetsgruppen för finansiella tjänster

Attachéerna för finansiella tjänster håller ett informellt möte i Helsingfors. Attachéerna för finansiella tjänster är tjänstemän som medlemsländerna har sänt till sin ständiga representation vid EU. De förhandlar på tjänstemannanivå om lagstiftningen om den finansiella marknaden.

finansmarknaden

Tidpunkt

9.9.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Arrangör

Finansministeriet
EU2019FI