Meny

Skapande, innovation och främjande – den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft

På denna expertkonferens ligger fokus på att stärka den europeiska audiovisuella branschens konkurrenskraft. Temana är bland annat kunskapsutveckling och innovationer, utnyttjande av ny teknik, jämställdhet mellan könen samt främjande av europeiskt innehåll genom bland annat reglering och samarbete.

audiovisuella branschen
innovationer
jämställdhet
kunnande

Tidpunkt

10.9.2019 – 11.9.2019

Arrangör

Undervisnings- och kulturministeriet