Meny

European Directors of Architectural Policies

Mötet är öppet för Europeiska kommissionens företrädare och för de regeringsföreträdare i EU- och Eftaländerna som ansvarar för beredningen och genomförandet av nationell arkitekturpolitik. Det är fråga om ett informellt möte där god praxis och erfarenheter utbyts. Mötet ordnas i samband med seminariet Architecture for the Common Good. 

Arrangör[email protected]

Tidpunkt

12.11.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Undervisnings- och kulturministeriet