Meny

Möte mellan nätverket av kontaktpunkter för territoriell sammanhållning (NTCCP) och gruppen för stadsutveckling (UDC)

På mötet mellan experterna på territoriell sammanhållning och stadsutveckling förbereds sektorns generaldirektörsmöte (16–17.10.2019). Inom den del som gäller territoriell sammanhållning förbereds dessutom förnyelsen av EU:s territoriella agenda ända fram till 2020. Ministrarna med ansvar för territoriell sammanhållning godkände förnyelsen 2011. När det gäller stadsutveckling, behandlas EU-agendan för städer och genomförandet av den. Ministrarna med ansvar för stadsutveckling införde agendan 2015. På mötet behandlas eventuellt också EU:s utvecklingsverktyg för regioner och städer som en del av förslagen till förordning om sammanhållningspolitik. Det finländska temat på mötet är digitala innovationer i städerna. Mötet arrangeras av arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet.

digitalisering
regionalt samarbete
stadspolitik

Tidpunkt

11.9.2019 – 12.9.2019

Plats

Mannerheimintie 50, Helsinki, Finland

Arrangör

Arbets- och näringsministeriet
Miljöministeriet