Meny

2019 The European Union Forum of Judges for the Environment (EUFJE) Annual Conference, The role of science in environmental adjudication

Mötet i EUFJE (Europeiska unionens forum för miljödomare) ordnas i Helsingfors 12–14.9.2019. Högsta förvaltningsdomstolen i Finland är värd för mötet. Mötets huvudtema är hur domstolarna specialiserar sig på behandling av miljöärenden samt användningen av vetenskapliga fakta och sakkunskap vid beslutsfattandet. I programmet ingår jämförelse av systemen i olika länder, utbyte av erfarenheter och presentation av den senaste tidens rättspraxis vid Europeiska unionens domstol.

Arrangör: Europeiska unionens forum för miljödomare (EUFJE)

Kontaktperson: Mika Seppälä, Högsta förvaltningsdomstolen

Tidpunkt

12.9.2019 – 14.9.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör