Meny

Informell workshop om globala miljöfrågor

På mötet behandlas genomförandet av de beslut som fattades på det fjärde mötet i FN:s miljöförsamling (UNEA4). Dessutom bereds det årliga mötet i underkommittén för FN:s miljöprogram, som hålls i Nairobi i november. Temat för UNEA4, som ordnas i mars 2019, är hållbar konsumtion och produktion samt innovativa lösningar. På det mötet godkänns många resolutioner som överensstämmer med Finlands nationella prioriteringar och som anknyter till bland annat cirkulär ekonomi och plastavfallet i havet. Dessutom behandlas på mötet i Helsingfors främjande av de rekommendationer som anknyter till initiativet Global Pact for Environment i FN under Finlands EU-ordförandeskap.

hållbar konsumtion
innovationer

Tidpunkt

12.9.2019 – 13.9.2019

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Arrangör

Miljöministeriet