Meny

Informellt möte mellan ekonomi- och finansministrarna (Ekofinrådet) samt möte i Eurogruppen

EU-ländernas ekonomi- och finansministrar diskuterar vid sitt informella ministermöte den 13–14 september aktuella ekonomiska och finansiella frågor. Den första dagen deltar också centralbankscheferna i mötet. Dagordningen preciseras senare.

Fredagens teman:

  • Lunchdiskussion: Effektivisering av klimatåtgärderna
  • Hybridhot och resiliensen hos finansmarknadens infrastruktur
  • Kapitalmarknadsunionen – omstart

Lördagens teman:

  • EU:s finanspolitiska regler
  • Energibeskattning

Eurogruppen samlas den 13 september i samband med det informella mötet mellan ekonomi- och finansministrarna.

För medier

Ackreditering

Mediehandbok

ekonomisk politik
euro
finansieringspolitik
rådet
samhällspolitik

Tidpunkt

13.9.2019 – 14.9.2019

Arrangör

Finansministeriet
EU2019FI