Meny

Informellt möte mellan ekonomi- och finansministrarna (Ekofinrådet) samt möte i Eurogruppen

EU-ländernas ekonomi- och finansministrar diskuterar vid sitt informella ministermöte den 13–14 september aktuella ekonomiska och finansiella frågor. Den första dagen deltar också centralbankscheferna i mötet. Dagordningen preciseras senare.

Fredagens teman:

Lördagens teman:

Eurogruppen samlas den 13 september i samband med det informella mötet mellan ekonomi- och finansministrarna.

Preliminärt mötesprogram

Fredagen den 13 september

8.30–9.45 Eurogruppen

10.00–12.30 Eurogruppen i inkluderande format

12.30–13.00 Eurogruppens presskonferens

13.00–14.30 Arbetslunch för ministrarna

  • Eurogruppens ordförande rapporterar
  • Bättre bromsande av klimatförändringarna – vägen vidare

15.00–17.30 Ekofinrådets arbetssammanträde I                                                                     

  • Resiliensen hos den finansiella marknadens infrastruktur och den finansiella sektorns roll vid motverkandet av hybridhot
  • Kapitalmarknadsunionen – omstart

17.30–17.45 Gruppfoto

17.45–18.15 Ekofinrådets presskonferens

Lördagen den 14 september

9.00–12.45 Ekofinrådets arbetssammanträde II

  • EU:s finanspolitiska regler
  • Energibeskattning

13.00–13.30 Ekofinrådets presskonferens

Diskussionsunderlag

Energy taxation

Enhanced action on climate change

EU fiscal rules

European Fiscal Board: Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation

Resilience of financial market infrastructure

Capital markets union

För medier

Preliminär tidsplan för medierna

Ackreditering

Mediehandbok

ekonomisk politik
euro
finansieringspolitik
rådet
samhällspolitik