Meny

Allmänna rådet

Viktiga frågor på dagordningen

  • Den fleråriga budgetramen 2021–2027: förhandlingar
  • Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019
  • Stärkande av rättsstatsprincipen

Tidpunkt

16.9.2019

Arrangör

Europeiska unionens råd

Mer information