Meny

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitiks resa

I kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik företräds medlemsländerna av ambassadörer. Dessa samlas i Mariehamn och Helsingfors för att diskutera EU:s aktuella frågor inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, t.ex. fredsmedling och beredskap inför hybridhot.

fredsmäkling
gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
påverkan

Tidpunkt

16.9.2019 – 18.9.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör

Utrikesministeriet
EU2019FI