Meny

The role of Power, Politics and Participation in eradicating poverty in Europe

Europeiska unionen och dess medlemsländer har förbundit sig till ambitiösa ramar såsom den europeiska pelaren om sociala rättigheter och målen för hållbar utveckling. I EU finns det fortfarande över 100 miljoner människor som är ekonomiskt utsatta eller löper risk att bli socialt utslagna. Seminariet vill erbjuda möjlighet att diskutera hur den bredare rörelsen mot fattigdom bäst kan använda sin makt för att säkerställa att våra nya europeiska institutioner identifierar behovet av att omprogrammera våra system och utifrån detta vidtar åtgärder som syftar till att utrota fattigdomen. Detta seminarium är en del av generalförsamlingen i det europeiska nätverket mot fattigdom.

Arrangörer: Europeiska nätverket mot fattigdom, Finnish Anti-Poverty Network (EAPN-Fin) och SOSTE Finlands social och hälsa rf

Kontaktperson: Anna Järvinen, SOSTE, [email protected]

Tidpunkt

16.9.2019

Arrangör

Mer information